Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu

Kontaktní osoby

Think tanku KOOPERACE 

Ing. Dan Žárský
Předseda ANNO ZK
tel.: +420 731 517 257
e-mail: vsetin@diakoniecce.cz

Mgr. Josef Zdražil
Místopředseda ANNO ZK
tel.: +420 773 176 760
e-mail: zdrazil@wbs.cz

Logo Kooperace

 

Konference

Ve dnech 13. a 14. června 2013 se v prostorách Hotelu Atrium Baltaci Zlín uskutečnila
 

ZÁVĚREČNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTU KOOPERACE

Na dvoudenní konferenci jsme přivítali odborníky z Nizozemí, Belgie, Francie a Itálie ale také domácí experty ve dvou tematických blocích:

Spolupráce s vysokou školou v praxi - čtvrtek 13. 6.

- Praktické příklady provázanosti univerzit s praxí z Belgie - univerzita Howest
- Úspěšné projekty spolupráce ziskové, neziskové a akademické sféry v Nizozemsku
- Projekt Talent Tree - zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti absolventů VŠ a provázanost s trhem práce v Itálii
 

Sociální podnikání - cesta k soběstačnosti - pátek 14. 6.

- Sociální ekonomika v rámci Agendy 21 – příklady dobré praxe z Francie, Romans
- Sociální podnikání a neziskový sektor v Itálii, Milano
- Příklad z praxe v ČR, rozjezd sociálního podnikání ve Zlíně
 

loga-eu