Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu

Kontaktní osoby

Think tanku KOOPERACE 

Ing. Dan Žárský
Předseda ANNO ZK
tel.: +420 731 517 257
e-mail: vsetin@diakoniecce.cz

Mgr. Josef Zdražil
Místopředseda ANNO ZK
tel.: +420 773 176 760
e-mail: zdrazil@wbs.cz

Logo Kooperace

 

Partneři

Domácí partnerství vytváří širokou mezisektorovou platformu, která má potenciál napomáhat rozvoji regionu v mnoha různých oblastech.

Našimi partnery jsou:

Zlínský kraj

Zlínský kraj je důležitou institucí regionálního rozvoje, zřizovatelem středních škol, které patří do cílové skupiny vzdělávacích institucí. Je partnerskou institucí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeho kompetence a možnosti jsou rozsáhlé. Má dostatečné zkušenosti s realizací projektů i s administrací grantových schémat spolufinancovaných strukturálními fondy EU.

Statutární město Zlín

Statutární město Zlín je územním samosprávným celkem. Má rozsáhlé zkušenosti s realizací investičních i neinvestičních projektů velkého rozsahu a je dlouhodobým podporovatelem a partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Úřad práce ve Zlíně

Úřad práce ve Zlíně je nejdůležitější institucí pro oblast zaměstnanosti ve Zlínském kraji. Má rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů i s administrací grantových schémat spolufinancovaných ESF.

Okresní hospodářská komora Kroměříž

Hospodářská komora působí v okrese Kroměříž od roku 1995. Jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a zajišťovat zájmy a potřeby svých členů a podnikatelské veřejnosti obecně. V současné době realizuje spolu s OHK Přerov vzdělávací projekt zaměřený na zaměstnance malých a středních podniků “Zvyšování výkonnosti lidí – cesta k úspěšnosti podniků a udržení zaměstnanosti”, který je spolufinancovaný ESF. OHK Kroměříž dlouhodobě spolupracuje s úřady práce v oblasti podpory zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů.

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje je zájmové sdružení právnických osob, které má v současné době 40 registrovaných členských organizací ze všech oborů neziskového sektoru. ANNO ZK byla založena v roce 2008 a zaměřuje se na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit vůči NNO ve Zlínském kraji a na zastupování NNO, zejména při jednáních na úrovni kraje.

Zástupci ANNO ZK se angažují také na národní úrovni. ANNO ZK či jednotlivé členské organizace jsou zkušenými realizátory projektů nejrůznějšího zaměření – investičních i neinvestičních. Z hlediska řešení zaměstnanosti – převážná část organizací sdružených v ANNO ZK jsou profesionální NNO a zaměstnavatelé.